Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
"Krok za krokiem" w Zamościu
Koło terenowe w Biłgoraju KRS 0000688770

Kilka słów o nas

Kilka słów o nas
   W dniu 9 września 1992 r. zostało utworzone w Biłgoraju Koło Terenowe Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu, które od samego początku prowadzi działalność, tak aby osoby z niepełnosprawnością mogły włączyć się i być aktywnymi w szeroko pojmowanym życiu społecznym oraz brać udział w procesie wielopłaszczyznowej rehabilitacji leczniczej i zawodowej.
   W 1993 r. uzyskaliśmy od Urzędu Miasta Biłgoraj budynek, który mogliśmy zaadoptować i wyposażyć dla potrzeb Ośrodka Rehabilitacji i Terapii. Z chwilą utworzenia, Ośrodek stał się jedyną w tym regionie placówką, z której mogły korzystać dzieci z niepełnosprawnością. Poprzez swoja działalność przyczynił się w istotny sposób do zrozumienia i akceptacji problemów niepełnosprawności przez społeczność lokalną. W efekcie tego dzieci niepełnosprawne mogły “wyjść z ukrycia” i w pełni korzystać z przysługujących im praw. Szczególnie ważnym osiągnięciem stało się objęcie opieką dzieci pochodzących ze środowisk wiejskich, dla których była to jedyna szansa na uczestniczenie w prawidłowym procesie rehabilitacji, integracji i adaptacji społecznej.
   W 1994 r., dzięki staraniom Stowarzyszenia, utworzyliśmy w Ośrodku, pierwszą na terenie miasta i całego Powiatu, klasę specjalną, dającą dzieciom możliwość edukacji i rehabilitacji połączonej z aktywnym uczestnictwem w życiu społecznym. Aby wdrażać w życie cele integracji i aby służyły one całemu społeczeństwu, w 1996 r. przy współpracy Stowarzyszenia, Urzędu Miasta Biłgoraj i Szkoły Podstawowej nr 3 utworzono pierwsze, na terenie byłego województwa zamojskiego, klasy integracyjne, dające dzieciom z niepełnosprawnością możliwość uczęszczania na zajęcia lekcyjne wraz ze swoimi zdrowymi rówieśnikami. Chcąc zapewnić dzieciom różnorodne formy zajęć rehabilitacyjnych utworzyliśmy w 1997 r. hipoterapię, jako metodę uzupełniającą rehabilitację leczniczą.
   W latach 1998-2008 pozyskaliśmy 6 samochodów do dowożenia dzieci do naszych palcówek, dzięki czemu mamy możliwość dotarcia do większej grupy osób z niepełnosprawnością, szczególnie ze środowisk wiejskich. Aby zapewnić podopiecznym Ośrodka możliwość uczestniczenia w dalszym procesie rehabilitacji i adaptacji społecznej, utworzyliśmy w 1999 r. Warsztat Terapii Zajęciowej obejmujący opieką 45 osób dorosłych niepełnosprawnych, w ramach 9 tematycznych pracowni zajęciowych. Dzięki temu część dzieci, które kończą pobyt w Ośrodku ma szansę na kontynuację rozpoczętego procesu rehabilitacji.
   Dążąc do realizacji głównego celu Stowarzyszenia czyli zapewnienie osobom z niepełnosprawnością różnych form pomocy na różnym etapie życia, w 2010 r. utworzyliśmy Niepubliczne Przedszkole Specjalnedla dzieci najmłodszych.

Szybki kontakt

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
"Krok za krokiem" w Zamościu
Koło terenowe w Biłgoraju

ul. Sienkiewicza 15, 23-400 Biłgoraj


tel/fax 84 686 51 42

biuro@spdnbilgoraj.pl

 

Pomagają nam:

<
>
Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w BiłgorajuFundusz SolidarnościowyFundusz Solidarnościowy.eball
x