Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
"Krok za krokiem" w Zamościu
Koło terenowe w Biłgoraju KRS 0000688770

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Stowarzyszenie będzie w 2022 roku realizatorem projektu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością” – edycja 2022.
Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.
Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.
Ważnym aspektem usługi opieki wytchnieniowej będzie wzmocnienie osobistego potencjału członków rodzin, opiekunów zaangażowanych w sposób stały w codzienne wspomaganie osób z niepełnosprawnością oraz ograniczenie wpływu na ich kondycję psychofizyczną wiążących się z tym obciążeń. Jest to istotne z uwagi na fakt, iż osoby te są w dużej mierze zdane na własne zasoby ze względu na utrudniony dostęp do specjalistycznego wsparcia psychologicznego i terapeutycznego oraz wsparcia pozwalającego na podnoszenie swoich umiejętności w zakresie sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy
Tel. 84 686 51 42, e-mail: biuro@spdnbilgoraj.pl

UWAGA na dzień 31 stycznia 2022 rekrutacja do projektu została zakończona
 
 

Program Opieka wytchnieniowa dla czlonkow rodzin lub opiekunow osob z niepelnosprawnosciami - edycja 2022.docx
 
 
 
Fundusz  Solidarnościowy
 

Szybki kontakt

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
"Krok za krokiem" w Zamościu
Koło terenowe w Biłgoraju

ul. Sienkiewicza 15, 23-400 Biłgoraj


tel/fax 84 686 51 42

biuro@spdnbilgoraj.pl

 

Pomagają nam:

<
>
Fundusz SolidarnościowyMuzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgorajueball
x