Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
"Krok za krokiem" w Zamościu
Koło terenowe w Biłgoraju KRS 0000688770

Darowizna

Darowizny pieniężne
 
Osoby fizyczne mogą odliczyć od kwoty do opodatkowania 6% dochodu (PIT), a osoby prawne 10% dochodu (CIT).

Wystarczy dokonać wpłaty na jedno z głównych kont bankowych Stowarzyszenia:

PKO B.P. S.A. O/Biłgoraj 32 1020 5385 0000 9502 0144 9719
Stowarzyszenie „Krok za krokiem” Koło Terenowe w Biłgoraju, obejmuje swoim wsparciem dzieci, młodzież i dorosłe osoby z niepełnosprawnością oferując im pomoc nieodpłatnie. Każdego roku Stowarzyszenie zapewnia edukację, rehabilitację i wsparcie społeczne.Przekazując darowiznę na cele Statutowe Stowarzyszenia pomagasz osobom z niepełnospraawnością, którzy dzięki również Twojej pomocy mogą aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym, rozwijać się, uczyć i rehabilitować.Aby pomóc tym możesz wpłacić na konto Stowarzyszenia dobrowolną kwotę. Twoja pomoc naprawdę ma znanczenie!

PKO B.P. S.A. O/Biłgoraj 32 1020 5385 0000 9502 0144 9719
z dopiskiem „Darowizna na rzecz SPDN Koło Terenowe w Biłgoraju”.

 
 

Szybki kontakt

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
"Krok za krokiem" w Zamościu
Koło terenowe w Biłgoraju

ul. Sienkiewicza 15, 23-400 Biłgoraj


tel/fax 84 686 51 42

biuro@spdnbilgoraj.pl

 

Pomagają nam:

<
>
Fundusz Solidarnościowy.Fundusz SolidarnościowyeballMuzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju
x