Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
"Krok za krokiem" w Zamościu
Koło terenowe w Biłgoraju KRS 0000688770

Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za krokiem" w Zamościu Koło Terenowe w Biłgoraju na mocy wyborów dokonanych przez walne zebranie członków Stowarzyszenia w dniu 2019 na zebraniu zarządu w dniu 2019 ukonstytuował się w następujący sposób: Zarząd Stowarzyszenia Koła Terenowego w Biłgoraju:


Zenon Adaszek – Przewodniczący Koła Terenowego Stowarzyszenia

zenonadaszek@spdnbilgoraj.pl

biuro@spdnbilgoraj.plEwa Kraczowska  – Skarbnik Koła Terenowego Stowarzyszenia

Danuta Mazurek – Sekretarz Koła Terenowego Stowarzyszenia

danutamazurek@spdnbilgoraj.plKomisja Rewizyjna Koła Terenowego Stowarzyszenia


Franciszek Baran
 
Krystyna KlechaWszystkie funkcje są pełnione społecznie. 
 

Szybki kontakt

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
"Krok za krokiem" w Zamościu
Koło terenowe w Biłgoraju

ul. Sienkiewicza 15, 23-400 Biłgoraj


tel/fax 84 686 51 42

biuro@spdnbilgoraj.pl

 

Pomagają nam:

<
>
Fundusz SolidarnościowyeballFundusz Solidarnościowy.Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju
x