Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
"Krok za krokiem" w Zamościu
Koło terenowe w Biłgoraju KRS 0000688770

NZOZ Biłgoraj

Ośrodek Rehabilitacji i Terapii dla Dzieci Niepełnosprawnych
 
Utworzony 1 września 1993 r. W ramach Ośrodka funkcjonują:
 
OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ – czynny codziennie w godzinach 8 – 18.
Obejmuje wsparciem dzieci z różnorodną niepełnosprawnością. Dzieci mają zapewniony dostęp do kompleksowej rehabilitacji leczniczej, diagnozy i terapii pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej, specjalistycznej opieki lekarskiej, terapii zajęciowej i rehabilitacji społecznej. Pracownicy Ośrodka czynnie współpracują z rodzicami dzieci z niepełnosprawnością udzielając im porad i instruktaży do pracy rehabilitacyjnej w domu. Prowadzona jest „Grupa wsparcia” dla wszystkich chętnych rodziców jak i indywidualne konsultacje.
 
LEKARSKA PORADNIA REHABILITACYJNA – czynna wg harmonogramu.
Świadczy usługi z zakresu specjalistycznej diagnostyki, poradnictwa i opieki lekarskiej dla ogółu pacjentów oraz wczesnej interwencji dla dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi. W poradni przyjmują lekarze specjaliści rehabilitacji medycznej.
 
FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA – czynna codziennie w godz. 8.00 – 18.00.
 
W ramach Fizjoterapii Ambulatoryjnej wykonywane są następujące zabiegi:
- Kinezyterapia – ćwiczenia bierne, czynno – bierne, wspomagane, w odciążeniu, w odciążeniu z oporem, czynne wolne, czynne z oporem, pionizacja i nauka poruszania się, terapia NDT-Bobath, ćwiczenia w wodzie, terapia neurorozwojowa, ćwiczenia specjalne: terapia manualna, Thera Band, Kinesiology Taping, PNF.
- Fizykoterapii – elektroterapia, magnetoterapia, ciepłolecznictwo, światłolecznictwo, ultradźwięki, laseroterapia.
- Hydroterapii – kąpiel perełkowa, kąpiel wirowa kończyn lub całego ciała, masaż wirowy podwodny.
Zabiegi wykonywane są w placówce lub na odpowiednie skierowanie lekarskie w warunkach domowych.
 
 
Ośrodek Rehabilitacji i Terapii w Biłgoraju
ul. Sienkiewicza 15, 23-400 Biłgoraj
tel./fax.: ( 84) 686 51 42 (REJESTRACJA)
e-mail: nzozorit@wp.pl
 

Szybki kontakt

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
"Krok za krokiem" w Zamościu
Koło terenowe w Biłgoraju

ul. Sienkiewicza 15, 23-400 Biłgoraj


tel/fax 84 686 51 42

biuro@spdnbilgoraj.pl

 

Pomagają nam:

<
>
eballMuzeum Ziemi Biłgorajskiej w BiłgorajuFundusz SolidarnościowyFundusz Solidarnościowy.
x