Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
"Krok za krokiem" w Zamościu
Koło terenowe w Biłgoraju KRS 0000688770

Książki

1. Jagoda-Kordulska M., Król M., Otrębski W. (red.) „System Nauczania Kierowanego w polskich placówkach edukacyjno-rehabilitacyjnych”, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Zamościu, Zamość 2003;2. Jagoda-Kordulska M. (red.) „Podstawy Nauczania Kierowanego”, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Zamościu, Zamość 2002;3. Król M. ”Podstawy Nauczania Kierowanego (metoda usprawniania dzieci z uszkodzeniem mózgu) - poradnik dla rodziców”, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Zamościu, Zamość 2001;4. „Podstawy Nauczania Kierowanego (system usprawniania dzieci z uszkodzeniem mózgu)” – film instruktażowy, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Zamościu, Zamość 2001;5.Król M. (red.) „Metoda Nauczania Kierowanego w usprawnianiu dzieci z uszkodzeniem mózgu – materiały ze szkolenia”, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Zamościu, Zamość 2000;6. Jagoda M., Król M. (red.) „Obowiązki społeczeństwa wobec dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. (Tworzenie projektu systemu wyrównywania szans dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej)” – materiały z konferencji ogólnopolskiej Zamość 05-06.06 1998 r., Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Zamościu, Zamość 1998;7. Jagoda-Kordulska M. (red.) „Krok za krokiem ku równości szans – Niepełnosprawni w Polsce, na Ukrainie i w krajach Unii Europejskiej” – materiały z konferencji międzynarodowej, Zamość 9 listopada 2000 r., Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Zamościu, Zamość 2000;8. Król M., współpraca: Jagoda-Kordulska M., Zymon A. „Krok za krokiem ku samodzielności – informator dla rodziców”, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Zamościu, Zamość 2004;9. Król M. „System Nauczania Kierowanego. Zintegrowanie działań rehabilitacyjno-edukacyjno-społecznych wobec dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu i ich rodzin”, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Zamościu, Zamość 2004;10.„Podstawowe ułatwienia w zintegrowanym usprawnianiu dziecka z wczesnym uszkodzeniem mózgu w systemie Nauczania Kierowanego” – film instruktażowy, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Zamościu, Zamość 2004;11.Materiały z Międzynarodowej Konferencji „3 w 1″- inicjatywy obywatelskie szansą rozwoju systemu zintegrowanych działań rehabilitacyjno-edukacyjno-społecznych wobec osób z wczesnym uszkodzeniem mózgu; Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Zamościu, Zamość 2005;12. „Grupa Matka z dzieckiem – pierwszy krok w systemie Nauczania Kierowanego”; Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Zamościu, Zamość 2005;13. Jagoda M., Król M., Sapuła R., Skwarek J. „Nowa jakość w zarządzaniu placówką rehabilitacyjno-edukacyjno-opiekuńczą dla dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu”; Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Zamościu, Zamość 2006;14. „Krok za krokiem” film promocyjny; Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Zamościu, Zamość 2006;15. „Standardy zintegrowanej rehabilitacji – nauka i doskonalenie samoobsługi”- film instruktażowy; Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Zamościu, Zamość 2006;16. „Organizacja systemu zintegrowanego wsparcia dzieci i młodzieży z uszkodzeniem mózgu i ich rodzin” – film instruktażowy; Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Zamościu, Zamość 2006;17. Król M., Kryszczyńska J., Taczała J. (red.) „Możliwości diagnostyki i terapii dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu w wieku od 0 do 6-go roku życia i wsparcia ich rodzin”; Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Zamościu, Zamość 2007;18. Król M.(red) „Propozycje wytycznych postępowania diagnostyczno-terapeutycznego dla dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu i ich rodzin”, Zamość 2008;19. „Co, jak , kiedy i dlaczego? W poszukiwaniu rozwiązań systemowych” – film promocyjno – informacyjny, Zamość 2008;20. „MOST – porównanie warunków życia niepełnosprawnej młodzieży z Polski, Ukrainy i Wielkiej Brytanii” – broszura informacyjna, Zamość 2008;21. „MOST – porównanie warunków życia niepełnosprawnej młodzieży z Polski, Ukrainy i Wielkiej Brytanii” – film informacyjny, Zamość 2008;22. „Co? Jak? Kiedy? i Dlaczego – propozycje wytycznych postepowania diagnostyczno – terapeutycznego dla dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu i ich rodzin” – Zamość 2008;23. „Co każdy rodzic dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym wiedziec powinien” – Zamość 2008;24.”O czym powinien pamiętać specjalista zajmujacy się dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym” – Zamość 2008;25. „O potrzebie wsparcia rodzin wychowujących dziecko z niepełnosprawnością – świadectwo dyskryminacji” – red. Maria Król – Zamość 2009;26. „Sztuka małych kroków. System nauczania kierowanego w przedszkolu – program zintegrowanej edukacji integracyjnej” – M. Jagoda (red), Zamość 2010;27. 3 Biuletyny Organizacji działających na rzecz osób z mózgowym porażeniem dziecięcym, Zamość 2010;28. „Mózgowe porażenie dziecięce – Dziecko, rodzina, społeczeństwo” – ukraińska wersja językowa, M. Król, Zamość 2010;29. „Niepełnosprawni razem dla zrównoważonego rozwoju – nasze dziedzictwo naturalne dostępne dla osób niepełnosprawnych w Polsce i Wielkiej Brytanii” – broszura podsumowująca Projekt, M. Król, Zamość 2010;30. „ Jeden dzień z życia przedszkolaka” – ukraińska wersja językowa, film, Zamość 2010;31. „Chcemy żyć normalnie”, film, Zamość 2010;32. „Jeden dzień z życia przedszkolaka – zintegrowane usprawnianie dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu”, film, Zamość 2010;

REKOMENDOWANE:

1. Zofia Kułakowska – „Wczesne uszkodzenie dojrzewającego mózgu – od neurofizjologii do rehabilitacji”, Lublin 2003; – Stowarzyszenie nie posiada już egzemplarzy książki Pani Zofii Kułakowskiej – prosimy o kontakt z Wydawcą – wkonera@go2.pl2. Maria Król – „MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE – Księga Pytań i Odpowiedzi”, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2010;
 

Szybki kontakt

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
"Krok za krokiem" w Zamościu
Koło terenowe w Biłgoraju

ul. Sienkiewicza 15, 23-400 Biłgoraj


tel/fax 84 686 51 42

biuro@spdnbilgoraj.pl

 

Pomagają nam:

<
>
Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w BiłgorajueballFundusz Solidarnościowy.Fundusz Solidarnościowy
x