Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
"Krok za krokiem" w Zamościu
Koło terenowe w Biłgoraju KRS 0000688770

Wsparcie społeczne

Wszystkie placówki i formy działalności Stowarzyszenia ukierunkowane są na udzielanie wsparcia aktywizującego społecznie osoby z niepełnosprawnością i ich rodziny.

Rodzaje wsparcia:

Asystenci osób niepełnosprawnych w placówkach Stowarzyszenia;
Trener pracy osób niepełnosprawnych wspomagający utrzymanie się na stanowisku pracy;
Treningi samodzielności i niezależnego życia w mieszkaniu treningowym;
Terapia zajęciowa w warsztatach terapii zajęciowej;
Inne formy rehabilitacji społecznej w placówkach Stowarzyszenia: dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
Poradnictwo i doradztwo (projektowanie uniwersalne, problemy zaopatrzenia w specjalistyczny sprzęt, problemy rodzinne, sytuacje kryzysowe, itp.);
Organizacja imprez i udostępnianie wszelkich dóbr publicznych;
 

Szybki kontakt

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
"Krok za krokiem" w Zamościu
Koło terenowe w Biłgoraju

ul. Sienkiewicza 15, 23-400 Biłgoraj


tel/fax 84 686 51 42

biuro@spdnbilgoraj.pl

 

Pomagają nam:

<
>
Fundusz SolidarnościowyFundusz Solidarnościowy.Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgorajueball
x