Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
"Krok za krokiem" w Zamościu
Koło terenowe w Biłgoraju KRS 0000688770

Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup autobusu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Biłgoraju

o prowadzonym postępowaniu przetargowym przez
nasze stowarzyszenie na autobus do przewozu osób niepełnosprawnych. Szczegóły , opis
i specyfikacja warunków zamówienia znajdują się w linku do zamówienia poniżej.

 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f60e7c27-33f2-11ed-8832-4e4740e186ac

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* * *
 
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
 
 
Informacja z otwarcia ofert


 
 
Pytania i odpowiedzi
do ogłoszenia o zamówieniu
 
 
 
Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnostrawnym "Krok za Krokiem" w Zamościu:
Dostawa fabrycznie nowego samochodu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Biłgoraju
 
 
 
 
 
PDF
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 
 
Zalacznik nr 1 opis przedmiotu zamowienia
 
 
Zalacznik nr 2 oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 
 
Zalacznik nr 3 oswiadczenie spelnienie warunkow


Zalacznik nr 4 oswiadczenie grupa kapitalowa

 
Zalacznik nr 5 formularz oferty

 
Zalacznik nr 6 projekt umowy
 

Szybki kontakt

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
"Krok za krokiem" w Zamościu
Koło terenowe w Biłgoraju

ul. Sienkiewicza 15, 23-400 Biłgoraj


tel/fax 84 686 51 42

biuro@spdnbilgoraj.pl

 

Pomagają nam:

<
>
Fundusz SolidarnościowyMuzeum Ziemi Biłgorajskiej w BiłgorajueballFundusz Solidarnościowy.
x