Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
"Krok za krokiem" w Zamościu
Koło terenowe w Biłgoraju KRS 0000688770

Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami


Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami

Grant przeznaaczony jest na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościaami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla warsztatu terapii zajęciowej. Umowa zawarta w październiku 2020 roku pomiedzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie a Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za krokiem" w Zamościu Koło Terenowe w Biłgoraju. Podmiotem umowy jest powierzenie grantu w ramach projektu grantowego "Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami"
 
PFRON
 

Szybki kontakt

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
"Krok za krokiem" w Zamościu
Koło terenowe w Biłgoraju

ul. Sienkiewicza 15, 23-400 Biłgoraj


tel/fax 84 686 51 42

biuro@spdnbilgoraj.pl

 

Pomagają nam:

<
>
eballMuzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju
x