Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
"Krok za krokiem" w Zamościu
Koło terenowe w Biłgoraju KRS 0000688770

Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Organizacji Pozarządowych edycja 2024

Stowarzyszenie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. realizuje Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”
dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym następującym osobom:
• Dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
• Osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie:
- o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
- o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
Cele szczegółowe zgodnie z założeniami Programu są następujące:
• Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego/ samodzielnego i aktywnego życia;
• Zwiększenie wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zwiększenie dostępu do pozaszkolnych form aktywności;
• Zapewnienie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, rozrywkowych, kulturalnych, sportowych;
• Zwiększenie dostępu do usług w zakresie ochrony zdrowia, zamieszkania;
• Wsparcia osób niepełnosprawnych ora zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb;
• Wykorzystanie i podniesienie potencjału Stowarzyszenia w zakresie prowadzonych działań na rzecz osób niepełnosprawnych
Kwota przyznanych środków Funduszu 1 206 830,99 zł
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy
Tel. 84 686 51 42; e-mail: biuro@spdnbilgoraj.pl


UWAGA
Na dzień 08 stycznia 2024 rekrutacja do projektu została zakończona.
 
 
 
 
 
dokument
Program do pobrania
 

Szybki kontakt

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
"Krok za krokiem" w Zamościu
Koło terenowe w Biłgoraju

ul. Sienkiewicza 15, 23-400 Biłgoraj


tel/fax 84 686 51 42

biuro@spdnbilgoraj.pl

 

Pomagają nam:

<
>
Fundusz Solidarnościowy.eballMuzeum Ziemi Biłgorajskiej w BiłgorajuFundusz Solidarnościowy
x