Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
"Krok za krokiem" w Zamościu
Koło terenowe w Biłgoraju KRS 0000688770

Miasto Biłgoraj

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu Koło Terenowe w Biłgoraju realizuje zadanie publiczne ze środków Miasta Gminy Biłgoraj pod nazwą: „Miejski program profilaktyki i rehabilitacji wad postawy dla dzieci i młodzieży„.
Zadanie realizowane jest w okresie marzec-grudzień 2023 roku.

Zadanie będzie polegało na organizowaniu i przeprowadzaniu zajęć rehabilitacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych dla co najmniej 30 osobowej grupy docelowej dzieci i młodzieży ze stwierdzonymi różnymi wadami postawy z terenu Miasta Biłgoraj. Zajęcia prowadzone będą przez wyspecjalizowanych w rehabilitacji wad postawy fizjoterapeutów i odbywać się będą indywidualnie (1 dziecko/ok. 1 godzina) w budynku Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu Koło Terenowe w Biłgoraju ul. Sienkiewicza 15. Docelowo przeprowadzonych zostanie 340 godzin rehabilitacji wad postawy.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt
pod numer tel. (84) 686 51 42 lub e-mailem biuro@spdnbilgoraj.pl

 
 

Szybki kontakt

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
"Krok za krokiem" w Zamościu
Koło terenowe w Biłgoraju

ul. Sienkiewicza 15, 23-400 Biłgoraj


tel/fax 84 686 51 42

biuro@spdnbilgoraj.pl

 

Pomagają nam:

<
>
Fundusz SolidarnościowyFundusz Solidarnościowy.Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgorajueball
x